Medlemmer af Lokalråd Ribe Midt

 

Navn

Adresse

Telefon

Mail

Post i lokalrådet/

Lokalområde

Niels Frederiksen

Gravsgade 4
Ribe

2128 6505

nfribe@post9.tele.dk

Formand

Ribe Bykerne

Lulu Hjarnø

Haderslevvej 36
Ribe

2344 9933

lhjarnoe@sdu.dk

Næstformand

Lustrup/Damhus

Willi Weber

Linde Allé 2
Ribe

2442 9359

wweber@stofanet.dk

Kasserer

Tangekvarteret/
Seminarievej

Signe Sørensen

Mosevej 43
Ribe

2166 3329

sis@ny-post.dk

Sekretær

Nørremarken

Aksel Iversen

Tangevej 70
Ribe

2088 3750 akiv@mail.dk  Tangekvarteret/
 Seminarievej

Tine Engelund

Sct. Catherinæ Plads 7
Ribe

6091 2882

tine.engelund@gmail.com

 Ribe Bykernes
 Beboerforening

Claus Lindholt

Stages Alle 4
Ribe

 

clauslindholt@gmail.com

 Klostermarken

Poul Dalsgaard

Glentevænget 71
Ribe

2069 8940

lenepoul@privat.dk

 Nørremarken

Dorthe Høyer

Lundgaardsvej 23
6760 Ribe

2460 4337

hoyerribe@gmail.com

Nørrelund/Lundsgårdsvej

BS Webdesign